Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Sittarderweg 75 6412 CC Heerlen

  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een tevredenheidsmeting (in de maanden maart/april) gehouden bij leerlingen, inclusief een meting aangaande sociale veiligheid. Daarmee voldoen we aan wettelijke eisen vanuit inspectie en ministerie. Voor het schooljaar 2023-2024 staan de resultaten van beide scholen op de schoolpagina van de Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg (26KZ).
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van de leerlingen, middels de Veiligheidsmonitor. Tevens voeren leerlingen jaarlijks een foto-opdracht uit waarin onveilige plekken inde school in beeld gebracht worden. De gegevens van de jaarlijkse onderzoeken worden met leerlingen, teams en preventiemedewerkers besproken.

Het cijfer voor "Veiligheid: ik voel me veilig op school" = 7,8

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven