Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Sittarderweg 75 6412 CC Heerlen

  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Openbare school voor Praktijkonderwijs en we werken intensief samen met de Katholieke school voor Praktijkonderwijs. Wij willen onze ongeveer 515 leerlingen leren hoe ze hun eigen weg kunnen vinden na deze school. Bij ons ontdekken ze wat hun mogelijkheden zijn en hoe ze daar goed gebruik van kunnen maken. Want in een maatschappij die almaar verandert, is het belangrijk dat zij steeds weer een goede plek weten te vinden. Om hen meer te kunnen bieden werken we intensief samen met de Openbare school voor Praktijkonderwijs en met de overige locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg om onze leerlingen een goede overgang te bieden naar een beroep.

Onze leerlingen leren hun kansen te pakken. Ze werken samen, dragen geleidelijk meer eigen verantwoordelijkheid en worden zelfstandig. We geven hen zelfvertrouwen mee, sociale vaardigheden en een reëel beeld van hun beperkingen en mogelijkheden. Zo bereiden we hen voor op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap in de 21e eeuw. We helpen bij de overgang naar een plaats op de arbeidsmarkt of naar het mbo. Als dat nodig is, kunnen we ook orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning en begeleiding bieden.

Kenmerken van de school

  • Praktijkonderwijs
  • Relatie
  • (Zelf)vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven