Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Sittarderweg 75 6412 CC Heerlen

  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Het schoolplan

Toelichting van de school

In verband met de vorming van het Beroepscollege m.i.v. 2012-2013 werd tot aan die datum het oude schoolplan gehanteerd. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is er een Meerjarenschoolplan van BCPL (Beroepscollege Parkstad Limburg) met daarnaast jaarlijks de respectievelijke schooljaarplannen van de locaties, zo ook van de locatie PPL.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven