Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Sittarderweg 75 6412 CC Heerlen

  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
  • Schoolfoto van Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Niet van toepassing.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Positieve uitstroom en dus certificering: met werk of met een positief advies richting vervolgscholing (BKA-Arcus); ook leerlingen met perspectief op werk, al dan niet via een reïntegratietraject,  verkrijgen een certificaat.
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Arbeid:                               27

Vista:                                 42 (20 zelfstandig / 22 via voordeel)

Nieuw Beschut:                     2

Wajong:                               2

Dagbesteding:                      0

Re-integratie:                       6

Andere school:                    12 (5 VO / 6 VSO / 1 PRO)

Geen school of werk:             4

Verhuizing:                           2

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven