Het Mill Hill College

Venneweg 42 5051 BP Goirle

Schoolfoto van Het Mill Hill College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Mill Hill College zal zich actief blijven inzetten om de leerlingtevredenheid te verhogen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over een veiligheidsplan, waarin opgenomen een calamiteitenplan en diverse handelingsprotocollen.
Zowel personeel, ouders als leerlingen geven een hoge waardering in veiligheidsonderzoeken voor het Mill Hill College.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanuit overleg met de vier ouderpanels ( brugklas, team-X, onderbouw en bovenbouw) en de oudergeleding van de MR wordt de school op de hoogte gesteld van mogelijke verbeterpunten voor de school. In april 2023 is een enquête gehouden onder de ouders van alle leerlingen (leerjaar 1 t/m 6).


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven