Het Mill Hill College

Venneweg 42 5051 BP Goirle

Schoolfoto van Het Mill Hill College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 'Versterk je wereld', is ontstaan na raadpleging van diverse geledingen binnen en buiten de school, zoals personeel, leerlingen, ouders, managementteam, College van Advies en 'critical friends' van het Mill Hill College.
Het nieuwe schoolplan geldt voor de periode 2019-2023.
Het schoolplan is ook te vinden op de website van de school.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Mill Hill College wil al zijn leerlingen in staat stellen een bij hen passende opleiding te volgen en met succes af te ronden in de termijn die door de wet- en regelgeving is vastgesteld. Om dit doel te bereiken volstaat voor het grootste deel van de leerlingen de basisondersteuning.

De school ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de leerling te ondersteunen bij diens functioneren op school. Het gaat daarbij om het leerproces en het welbevinden van de leerling. De begeleiding is erop gericht dat de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk in hun eigen kracht blijven staan, waardoor zij de verantwoordelijkheid behouden voor de ontwikkeling van de leerling en hier zelfstandig in kunnen blijven handelen.

De aandacht voor de leerlingen zit in het DNA van het Mill Hill College. De sfeer is laagdrempelig en de leerlingen voelen zich er veilig. Bij de voordeur hangt dan ook het certificaat “welbevinden’ van De Gezonde School, waarmee aangetoond wordt dat het Mill Hill College aandacht geeft aan een positief en sociaal veilig schoolklimaat.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven