Het Mill Hill College

Venneweg 42 5051 BP Goirle

Schoolfoto van Het Mill Hill College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het Mill Hill College zitten over het algemeen op alle afdelingen de leerlingen op het niveau dat hen geadviseerd is.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Mill Hill College scoort beter dan het landelijk gemiddelde op het gebied van de doorstroom in de onderbouw. Leerlingen worden goed voorbereid op de Tweede fase. Ook in de bovenbouw is de doorstroom beter dan landelijk.

Op het Mill Hill College zitten over het algemeen op alle afdelingen de leerlingen op het niveau dat hen geadviseerd is.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van onze school schommelt op alle afdelingen rond het landelijk gemiddelde. De verhouding tussen SE en CE is binnen de door de inspectie aangegeven norm.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers op alle drie afdelingen schommelen jaarlijks rond het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven