Het Mill Hill College

Venneweg 42 5051 BP Goirle

Schoolfoto van Het Mill Hill College

In het kort

Toelichting van de school

Op het Mill Hill College wordt gewerkt met twee onderwijsconcepten:  

Regulier onderwijs: we starten komend schooljaar met een tweejarige brugperiode mavo/havo, havo/vwo en vwo, waarbij aan het einde van het tweede jaar de leerlingen op het hoogst haalbare niveau worden ingedeeld.  

Team-X: in het concept van Team-X wordt tot en met het derde leerjaar gewerkt met vakoverstijgende projecten waarin de meeste ‘reguliere’ vakken geïmplementeerd zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus.

Onderwijsprogramma regulier:
Vakgericht onderwijs: Hier leren de leerlingen de basiskennis en vakspecifieke vaardigheden.
Projectmatig onderwijs: Leerlingen gaan aan de slag met vraagstukken waarbij ze kennis en vaardigheden van verschillende vakken moeten integreren en toepassen.
Extra: Dit onderwijs is verbredend of verdiepend. Leerlingen hebben de mogelijkheid om meer te doen dan het noodzakelijke voor een diploma.

De onderbouw
Jaarlijks organiseert het Mill Hill College een wereldwijsweek. Tijdens deze week vinden er allerlei activiteiten plaats zoals klassendagen, excursies, projecten, sportdagen en theater. Het afsluitende wereldwijsfestival vormt hiervan het hoogtepunt.
Bijzonder zijn de zogenaamde MILL uren, waarin leerlingen (onder begeleiding van de mentor) zelf de keuze maken voor welk vak ze extra aan de slag willen gaan.  Ook worden er talentvakken aangeboden waarvoor leerlingen zelf kunnen kiezen. Denk hierbij aan muziek, beeldende vorming, sport, theater en robotica. 

Kenmerken van de school

 • wereldwijsheid
 • gepersonaliseerd leren
 • uitdagende leeromgeving
 • maatwerk voor álle leerlingen
 • talentontwikkeling

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Mill Hill College is een school voor mavo, havo en vwo in een veilige, groene omgeving waar we veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs en de algemene vorming van leerlingen. Zo’n 1.550 leerlingen komen elke schooldag vanuit Goirle, Riel, Alphen, Tilburg, Hilvarenbeek, Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Baarle-Nassau of Poppel (B) naar het Mill Hill College.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1477

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven