Helder havo/vwo

Aalsterweg 285 5644 RE Eindhoven

  • Schoolplein
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Leerlingen aan het werk op eigen laptop.
  • Uitleg klassikaal.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Na het derde leerjaar start de Tweede Fase. Leerlingen kiezen een profiel dat is afgestemd op het volgen van een studie in één van de sectoren in het vervolgonderwijs. Op Helder hebben de leerlingen keuze uit twee profielen:

  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur & Techniek (N&T)/ Natuur & Gezondheid (N&G)
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Als Parmant School heeft Helder havo/vwo schoolbreed een kaderstellend schoolplan opgesteld. De vestigingen hebben deze kaders verder uitgewerkt, gericht op vestigingsspecifieke accenten. Jaarlijks worden de activiteitenplannen opgesteld. De belangrijkste kernkwaliteiten van de school zijn: stimulerend pedagogisch klimaat, leren is een actief en sociaal proces, gerichtheid op optimale leeropbrengsten. Daarnaast zijn nog 7 andere kernkwaliteiten geformuleerd en uitgewerkt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het regionaal ondersteuningsplan legt het Samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. In het ondersteuningsplan is het schoolondersteuningsprofiel opgenomen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven