Helder havo/vwo

Aalsterweg 285 5644 RE Eindhoven

 • Schoolplein
 • Uitleg docent in klaslokaal.
 • Uitleg docent in klaslokaal.
 • Leerlingen aan het werk op eigen laptop.
 • Uitleg klassikaal.

In het kort

Toelichting van de school

Helder is een kleinschalige havo/vwo school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. Helder is een zelfstandige, reguliere middelbare school. We vallen dus niet onder het speciaal voortgezet onderwijs. We bieden een leeromgeving waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Waarin talenten tot bloei komen. En waarin elke individuele leerling groeit; in kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. We bereiden ze voor op een succesvolle vervolgopleiding aan het hbo of op een universiteit. Helder biedt leerlingen structuur en duidelijkheid. We doen dat door kleine groepen te hanteren, een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Helder is niet bedoeld voor leerlingen die één-op-één onderwijs nodig hebben. We nemen onze leerlingen aan, omdat we verwachten dat ze op termijn volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Doorstromen gebeurt altijd in overleg met het docententeam, ouders en de leerling zelf. Om doorstroming mogelijk te maken zijn onze vakken, lesinhoud en manier van lesgeven hetzelfde als op andere reguliere scholen. Zo vergroten we de kans dat onze leerlingen na enkele jaren volledig kunnen participeren binnen het regulier onderwijs. Bovenop alle reguliere vakken en lessen, bieden we een unieke leeromgeving. Ondersteuning, aandacht, individueel maatwerk, begeleiding, betrokkenheid en enthousiasme zijn daarin toverwoorden. Dat is de ‘magie’ van Helder.

Kenmerken van de school

 • Structuur
 • Duidelijkheid
 • Ondersteuning
 • Kleinschalig
 • Havo/vwo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Helder is een kleinschalige havo/vwo school. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?