Helder havo/vwo

Aalsterweg 285 5644 RE Eindhoven

  • Schoolplein
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Leerlingen aan het werk op eigen laptop.
  • Uitleg klassikaal.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Helder staat voor structuur en duidelijkheid. Duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden en wat wel en wat niet verwacht kan worden van leerlingen. Als regels overtreden worden, is ook duidelijk dat dit consequenties heeft. Daarbij houdt onze benadering uiteraard rekening met het autisme en/of AD(H)D van de desbetreffende leerling. Dit onderstreept het belang van goede communicatie met thuis, tussen docenten onderling en in de klas. Wij zorgen ervoor dat kinderen het beste onderwijs krijgen, toegespitst op hun bijzondere situatie. Dat vraagt om gespecialiseerde begeleiding van een toegewijd team van leerkrachten en andere professionals, die zich specifiek hebben toegelegd op het onderwijs aan onze bijzondere leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school evalueert tweejaarlijks de tevredenheid van ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven