Helder havo/vwo

Aalsterweg 285 5644 RE Eindhoven

  • Schoolplein
  • Gym
  • In de klas
  • Schoolplein

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen Helder wijkt niet af van de gemiddelde doorstroom. Na het doorlopen van de onderbouw is er, voor een aantal leerlingen, een natuurlijke overgang naar andere scholen in de regio.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Vanaf 2011 tot en met 2019 hebben 124 leerlingen van Helder examen gedaan. Van hen hebben 114 het examen gehaald (92%).
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers liggen rond het landelijke gemiddelde. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Alle leerlingen die op Helder slagen voor het eindexamen starten met een opleiding in het vervolgonderwijs.

Doorstroom in de categorie 'overig' betekent dat de leerling in dat schooljaar niet in de gegevensbestanden van DUO van het bekostigd onderwijs voorkomt. Deze leerling is bijvoorbeeld naar particulier onderwijs gegaan. 

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie oordeelt positief, de kwaliteit van het onderwijs is daarbij het centrale thema.

Terug naar boven