Yuverta vmbo Dordrecht

Chico Mendesring 825 3315 WX Dordrecht

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vakkenpakket in de bovenbouw is gericht op een brede uitstroom naar het MBO.

Onze leerlingen kunnen in de volgende vakken examen doen: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en nask1. In de gemengde en theoretische leerweg kan ook gekozen worden voor economie, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis.

In het groene beroepsgerichte vak staat naast de vakkennis ook het ontwikkelen van competenties centraal. Dit geeft een goede voorbereiding op het MBO, waardoor de aansluiting op alle vormen van het mbo goed te noemen is.

Beroepsoriënterende stages maken onderdeel uit van het lesprogramma in alle leerwegen.Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Zoals elke school zijn ook wij wettelijk verplicht een ondersteuningsplan te hebben. In het ondersteuningsplan staat uitgewerkt hoe wij de ondersteuning op onze school hebben vormgegeven en hoe deze ondersteuning gedurende het schooljaar is opgebouwd. In de bijlage vindt u ons ondersteuningsplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven