Yuverta vmbo Dordrecht

Groenezoom 400 3315 LA Dordrecht

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De school probeert door het intensief volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling het maximale eruit te halen.

Goed overleg met het basisonderwijs en ouders en een jaarlijkse evaluatie van de eigen normen en het curriculum blijven het uitgangspunt om onze leerlingen een goede kans te bieden om zonder vertraging hun schoolloopbaan te kunnen doorlopen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Yuverta Dordrecht kent al jaren achtereen een hoog slagingspercentage voor de basisberoepsgerichte leerweg. Voor de andere leerwegen is het percentage meer dan voldoende.

 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten verschillen per leerweg. In vmbo-basis presteren onze leerlingen op het landelijke niveau. De examenresultaten voor vmbo-kader en vmbo-gemengd blijven nog wat achter. Cijfers voor schoolexamens en centrale examens worden ieder jaar uitvoerig binnen de school besproken. Onze ambitie is om leerlingen voor het centraal examen te laten presteren op of liefst boven het landelijk niveau en naar een minimaal verschil tussen schoolexamencijfer en cijfer voor centraal examen. Ouders worden in de zogenaamde driehoeksgesprekken (ouders-school-leerling) op de hoogte gebracht van de vorderingen en kunnen het volgen via de portal. (digitaal systeem)

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Er stroomt een hoog percentage leerlingen door naar het MBO. uit gegevens blijkt dat na een jaar een groot deel van de oud-leerlingen nog dezelfde opleiding volgt. De begeleiding naar het vervolgonderwijs is goed. De decaan speelt een grote rol in het begeleiden naar het vervolgonderwijs. (Vervolg)studiebegeleiding is daarnaast een belangrijk onderdeel van ons onderwijscurriculum vanaf leerjaar 2.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


In december 2012 en mei 2013 heeft de inspectie van het onderwijs onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs aan de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg. De inspectie was tevreden en heeft aan alle leerwegen het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de inspectie de kwaliteit van het onderwijs als voldoende beoordeelt.

Terug naar boven