Yuverta vmbo Dordrecht

Chico Mendesring 825 3315 WX Dordrecht

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Dordrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten laten zien dat onze school veilig is, waarin veilig voor ons betekent dat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van onze leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Uit de resultaten blijkt ook dat er een veilige en positieve sfeer is op onze school. Als school treden wij op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en anderevormen van ongepast gedrag. Wij zetten fors in met onze methode M5, waarin m.n.preventief een onveilig klimaat wordt voorkomen. Uit de uitkomsten van de leerlingenquête zien we toe op onze veiligheidsbeleid, monitoring van de veiligheidsbeleving van onze leerlingen en is er een coördinator en aanspreekpunt voor sociale veiligheid binnen de school aanwezig.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over de school. De veiligheid is net als bij het onderzoek onder de leerlingen ruim voldoende. Er heerst duidelijkheid, men gaat respectvol met elkaar om en de mentor geeft goede begeleiding. Tevens zijn wij structureel in gesprek met de ouders over ons onderwijs, o.a. via de ouderraad.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven