Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen, die ook in samenwerking met de zorgcoördinatoren een rol spelen bij ons beleid pesten niet te accepteren op onze school.

De school biedt iedere leerling een 'thuishaven'. Een veilige plek door een eigen,kleine, afdeling binnen school. Een klein team van medewerkers die ieder de aan hun toevertrouwde leerling goed kent, geeft geborgenheid. Een duidelijke stellingname tegen mogelijk pestgedrag is onderdeel van onze duidelijke regels en afspraken.

Onze school is een veilige school. We proberen er alles aan te doen om dat zo te houden, zodat iedereen met een prettig gevoel naar school gaat. Ook hierbij werken we natuurlijk samen, ons team én onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Een van de instrumenten die we inzetten is een tevredenheidsonderzoek voor ouders. Wij ervaren de feedback als waardevol en het geeft een goed beeld hoe bepaalde zaken aan te passen.

We zijn als school ons aan het beraden hoe we ouders kunnen stimuleren om deel te nemen aan dit onderzoek. Wij begrijpen dat het in de veelvoud van verzoeken om deelname aan enquêtes het vaak wordt vergeten of genegeerd. Om echter een reëel beeld te krijgen hoe ouders nu daadwerkelijk over school en het onderwijs denken is een minimale response echter van belang. Ook dit jaar is gebleken dat het lastig is om deze response te halen. 

Ouders die wel de vragenlijst hebben beantwoordt geven aan tevreden te zijn en laten zelfs een hogere score dan afgelopen jaar zien. Dat is fijn om te zien maar nog liever zien we een grotere groep ouders die deel willen nemen aan dit onderzoek, ook omdat het met name de kritiekpunten zijn waar we als school aandacht aan willen besteden. Doel is dan ook om in schooljaar 2022-2023 dit te bewerkstelligen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven