Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In verband met de lockdown in het voorjaar 2020 is het niet mogelijk geweest om het jaarlijks terugkerende leerlingtevredenheidsonderzoek af te nemen. Inspectie van het Onderwijs heeft dit ook erkent en besloten dat scholen die dit onderzoek nog niet hadden afgenomen voor de lockdown, deze ook niet meer hoeven af te nemen.

Omdat dit onderzoek niet alleen de Inspectie inzicht geeft in de tevredenheid van leerlingen, maar ook school zelf helpt om het onderwijs en de begeleiding van leerling te versterken zal er alles aan gedaan worden om te proberen dit onderzoek in het vroege voorjaar van 2021 (voor eind april '21) af te nemen. Een voorwaarde hierbij is wel dat het mogelijk moet zijn dit onderzoek fysiek op school af te nemen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen, die ook in samenwerking met de zorgcoördinatoren een rol spelen bij ons beleid pesten niet te accepteren op onze school.

De school biedt iedere leerling een 'thuishaven'. Een veilige plek door een eigen,kleine, afdeling binnen school. Een klein team van medewerkers die ieder de aan hun toevertrouwde leerling goed kent, geeft geborgenheid. Een duidelijke stellingname tegen mogelijk pestgedrag is onderdeel van onze duidelijke regels en afspraken.

Onze school is een veilige school. We proberen er alles aan te doen om dat zo te houden, zodat iedereen met een prettig gevoel naar school gaat. Ook hierbij werken we natuurlijk samen, ons team én onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Een van de instrumenten die we inzetten is een tevredenheidsonderzoek voor ouders. Wij ervaren de feedback als waardevol en het geeft een goed beeld hoe bepaalde zaken aan te passen.

Tijdens de oudergesprekken van februari 2020 zijn ouders van leerjaar 1 t/m leerjaar 3 gevraagd hun mening te geven over verschillende onderwerpen aan de hand van een vragenlijst.

Met een 8,3 als uitkomst van dit onderzoek zijn we erg tevreden. Als we dit vergelijken met de scholen in het land scoren we ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Natuurlijk gaan we erg ons best doen om dit zo houden. Het aankomende schooljaar zullen we dan ook zeker gaan besteden aan het nog verder verbeteren van de punten die door ouders zijn aangegeven.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven