Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen, die ook in samenwerking met de zorgcoördinatoren een rol spelen bij ons beleid pesten niet te accepteren op onze school.

De school biedt iedere leerling een 'thuishaven'. Een veilige plek door een eigen,kleine, afdeling binnen school. Een klein team van medewerkers die ieder de aan hun toevertrouwde leerling goed kent, geeft geborgenheid. Een duidelijke stellingname tegen mogelijk pestgedrag is onderdeel van onze duidelijke regels en afspraken.

Onze school is een veilige school. We proberen er alles aan te doen om dat zo te houden, zodat iedereen met een prettig gevoel naar school gaat. Ook hierbij werken we natuurlijk samen, ons team én onze leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Een van de instrumenten die we inzetten is een tevredenheidsonderzoek voor ouders. Wij ervaren de feedback als waardevol en het geeft een goed beeld hoe bepaalde zaken aan te passen.

Met de afname van het tevredenheidsonderzoek ouders in 2023-2024 hebben we opnieuw ingezet op het halen van een hogere respons. We merken dat ouders graag hun mening geven over school en het onderwijs maar wel enigszins 'enqûetemoe" zijn. Om toch een goed beeld te krijgen waar de verbeterpunten liggen is het voor ons als school echter belangrijk om een zo breed mogelijke feedback te ontvangen. Om de belasting voor ouders zo gering mogelijk te maken hebben we de afname gecombineerd met de oudergesprekken. Voorafgaand aan het gesprek met de mentor hebben veel ouders de vragenlijst ingevuld en daarmee hebben we een grote groep kunnen bereiken.

De score laat een redelijk constant beeld zien. Ouders zijn tevreden en geven een gemiddelde van 8,2. Daar zijn we blij mee uiteraard. Desondanks is het belangrijk ons te focussen op die punten die door ouders worden benoemd waar meer aandacht voor mag zijn. Dat zal dan ook het doel voor het nieuwe schooljaar zijn. In schooljaar 2024-2025 zal opnieuw deze enquête onder ouders worden afgenomen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven