Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Kwaliteit staat centraal voor onze school. Door onder meer het invoeren van de Cito-Vas (vorderings-) toetsen in de onderbouw is het slaagpercentage verbeterd. Met de Cito-Vas toetsen kunnen we de kennis en de vaardigheden toetsen. Daarmee kan de school de leerlingen beter begeleiden en adviseren.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor de beroepsgerichte leerwegen (VMBO-B en K) liggen de schoolcijfers op het gemiddelde van de landelijke cijfers. In het schooljaar 2020-2021 mochten we een ondanks een jaar met beperkt fysiek onderwijs en lockdown een score van 98% geslaagden voor de basisberoepsgerichte leerweg en 96% voor de kaderberoepsgerichte leerweg noteren.

Vanwege de aangepaste regeling in verband met Covid-19 zijn er in dit schooljaar voor het beroepsgerichte vak alleen schoolexamens afgenomen en geen Centraal Examen. Dat betekent dat we de vergelijking van de cijfers voor deze vakken ook alleen baseren op de cijfers van het schoolexamens. Die zijn immers ook van de voorgaande jaren bekend en vormen daarmee een representatief beeld. 


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs zijn er grote stappen gezet. Zo luidt de conclusie van het inspectieonderzoek naar de kwaliteitsverbetering van onze school. Er is hard gewerkt: volgen, meten, evalueren en het eventueel uitzetten van verbeteracties op de kwaliteit gebeurt goed.

Terug naar boven