Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Kwaliteit staat centraal voor onze school. Door onder meer het invoeren van de Cito-Vas (vorderings-) toetsen in de onderbouw is het slaagpercentage verbeterd. Met de Cito-Vas toetsen kunnen we de kennis en de vaardigheden toetsen. Daarmee kan de school de leerlingen beter begeleiden en adviseren.  
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Na de negatieve effecten van de afgelopen jaren, mede door het deels online onderwijs, zien we dit jaar weer een lichte stijging in het eindexamencijfer.

Nog steeds zien we de gevolgen van de lockdown en het online onderwijs gedurende de corona jaren bij onze leerlingen. Het basisniveau van bijvoorbeeld rekenen en taal waarmee de leerling start in de brugklas is laag. Dat betekent hard werken om niet alleen deze achterstand weg te werken maar ze ook naar het niveau weten te brengen wat nodig is om met een goede basis over te stappen naar het MBO.

Langzaam aan beginnen we daar verbetering in te zien en worden we bevestigd daarmee op de goede weg te zijn. Ook in dit schooljaar steken we in op maatwerk voor die leerling die dat nodig heeft en investeren we in begeleiding en (examen)training. We kijken dan ook vol vertrouwen naar het examen in 2024 en verwachten de stijgende lijn vast te houden.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs zijn er grote stappen gezet. Zo luidt de conclusie van het inspectieonderzoek naar de kwaliteitsverbetering van onze school. Er is hard gewerkt: volgen, meten, evalueren en het eventueel uitzetten van verbeteracties op de kwaliteit gebeurt goed.

Terug naar boven