Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is vastgesteld voor de periode 2020-2024. In dit schoolplan legt de school haar visie en ambitie voor de komende 4 jaren vast.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit schoolondersteuningsplan is in het kader van Passend Onderwijs een belangrijk document waarin de Bossche Vakschool de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vastlegt rondom de ondersteuning van leerlingen. Het beschrijft de wijze waarop de school de ondersteuning aan leerlingen vormgeeft en welke ondersteuning de school biedt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven