Bossche vakschool

Hervensebaan 5 5232 JL Den Bosch

Schoolfoto van Bossche vakschool

Profielkeuze

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 maak je in de praktijklessen al kennis met alle profielen. Met de overgang naar leerjaar 3 kies je dan voor het uitstroomprofiel waar je in leerjaar 4 examen in gaat doen.
Op de Bossche Vakschool kun je uit bijna alle profielen van het VMBO kiezen.
#Mobiliteit & Transport
#Produceren, Installeren en Energie
#Bouwen, Wonen & Interieur
#Zorg & Welzijn
#Horeca, Bakkerij & Recreatie
#Dienstverlening & Producten

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is vastgesteld voor de periode 2020-2024. In dit schoolplan legt de school haar visie en ambitie voor de komende 4 jaren vast.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit schoolondersteuningsplan is in het kader van Passend Onderwijs een belangrijk document waarin de Bossche Vakschool de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vastlegt rondom de ondersteuning van leerlingen. Het beschrijft de wijze waarop de school de ondersteuning aan leerlingen vormgeeft en welke ondersteuning de school biedt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven