Goois Lyceum

Vossiuslaan 2-A 1401 RT Bussum

  • Introductie brugklas
  • Singer Songwriter Kunst en Media
  • Excursie gymnasium
  • Bijzonder programma na lestijd
  • Bijzonder programma debatteren

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Goois Lyceum bieden we voor havo en vwo alle profielen aan. Ons curriculum kenmerkt zich door een breed keuzeaanbod: naast de vakken die in een profiel standaard voorkomen bieden we filosofie, Spaans elementair, muziek en tekenen in de bovenbouw aan. Door onze uitstekende interne kwaliteitscontrole zijn de examenresultaten voor vrijwel alle vakken al jaren boven landelijk gemiddeld.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op het Goois Lyceum zijn we Gedreven, Ondernemend, Opbouwend, Inspirerend en Samenwerkend (GOOIS). Lees in ons schoolplan alles over de speerpunten 2016-2020! Dit plan geeft aan waar het Goois zich, op basis van literatuur (onder andere het baanbrekende onderzoek van Johan Hattie) en een zeer uitgebreid brainstormtraject met personeelsleden, leerlingen, ouders en externe gasten (zoals decanen uit het Hoger Onderwijs en medewerkers van het CITO) de komende jaren op richt. Belangrijke speerpunten zijn meer formatief toetsen (gericht op feedback), het scheppen van meer keuzevrijheid voor leerlingen en het maken van een nog meer gefundeerde keuze voor het onderwijs / de carrière na de middelbare school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uitgangspunt van het Goois Lyceum ten aanzien van alle leerlingen is het aanbieden van passend en uitdagend onderwijs. Wanneer blijkt dat een leerling zijn schoolloopbaan niet zelfstandig kan doorlopen dan mag deze rekenen op begeleiding binnen de mogelijkheden van de school. Deze begeleiding is erop gericht de verstandelijke vermogens zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Bij problemen van meer specifieke aard kan de school externe hulp inschakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven