Goois Lyceum

Vossiuslaan 2-A 1401 RT Bussum

  • Introductie brugklas
  • Singer Songwriter Kunst en Media
  • Excursie gymnasium
  • Bijzonder programma na lestijd
  • Bijzonder programma debatteren

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Leerlingen met een ongedeeld vwo-advies zijn plaatsbaar in alle eerste klassen (gymnasium, technasium, kunst en media en de brugklas). Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies zijn plaatsbaar in kunst en media en de brugklas.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom is op het Goois Lyceum uitstekend te noemen. Leerlingen die doubleren, afstromen naar een lager niveau of zakken voor het examen vormen een uitzondering. De kans dat een leerling een diploma haalt op het niveau van het hoogst gegeven advies van de basisschool is bij ons bovengemiddeld groot.

Hierbij geldt ons uitgangspunt dat we het beste uit alle leerlingen willen halen waarbij we wel realistisch kijken naar de mogelijkheden. Onze intensieve begeleiding zorgt ervoor dat ouders hierbij altijd snel betrokken worden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Uit onze slaagpercentages blijkt dat het niveau van ons onderwijs uitstekend is. Om dit te ondersteunen zijn onze 'onderwijsresultaten 2017' (vanuit de Inspectie op het Onderwijs) bijgevoegd als bijlage.

Als school hebben we de visie dat een goede doorstroom naar en door het examen voorwaardelijk zijn, maar een brede maatschappelijke vorming zien we als de kern van onze opdracht. Hier besteden we in onze onderwijskundige stromen en bijzondere programma's bijvoorbeeld uitgebreid aandacht aan.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het Goois Lyceum scoort de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde.

Om dit te ondersteunen zijn onze 'onderwijsresultaten 2017' (vanuit de Inspectie op het Onderwijs) bijgevoegd als bijlage.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Het Goois Lyceum heeft wederom een aanvraag ingediend voor het predicaat Excellente school 2021-2023.

Daarnaast vinden regelmatig visitaties plaats, bijvoorbeeld in het kader van de Opleidingsschool, vanuit de Stichting Technasium en binnen de Gooise Scholenfederatie.

Terug naar boven