Goois Lyceum

Vossiuslaan 2-A 1401 RT Bussum

  • Excursie gymnasium
  • Viering excellente school
  • Brugklasfeest
  • Maquette maken bij technasium
  • In de klas

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Naast de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, vinden er op school ook met grote regelmaat leerlingpanels plaats. De rector en de betrokken afdelingsleider gaan dan met een groep leerlingen van een gekozen jaarlaag in gesprek over een bepaald thema. Daarnaast heeft de leerlingenraad elke maand overleg met de rector. Op die manier hebben we als school snel zicht op wat er speelt onder de leerlingen en welke behoeften zij hebben. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij incidenten hanteren wij het PM-model (Professioneel Moment-model) waarin beschreven staat wie in welke situatie verantwoordelijk is voor de begeleiding van een leerling en wat diegene moet doen als de begeleiding zijn of haar expertise te boven gaat.

Incidenten worden zo veel mogelijk op een laag niveau opgelost, door de betrokken docenten, mentoren en/of afdelingsleiders. Bij grotere incidenten worden ouders/verzorgers altijd op de hoogte gesteld en zo mogelijk meegenomen in de afhandeling ervan. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn blij de hoge waardering van onze ouders. Naast de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders, hebben we een betrokken en actieve ouderraad op het Goois Lyceum. Zij organiseren met regelmaat bijeenkomsten waarbij ook de directie aanwezig is. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven