Goois Lyceum

Vossiuslaan 2-A 1401 RT Bussum

 • Introductie brugklas
 • Singer Songwriter Kunst en Media
 • Excursie gymnasium
 • Bijzonder programma na lestijd
 • Bijzonder programma debatteren

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk dank voor uw interesse in het Goois Lyceum, een school voor havo, vwo, technasium, gymnasium en de stromingen kunst & media en Big Business!

Wij zijn trots op onze school, op ons gevarieerde onderwijsaanbod, de uitstekende resultaten, de uiterst veilige sfeer, en de goede individuele begeleiding en uitdaging die we leerlingen kunnen bieden.

We nodigen u uit om ons huidige schoolplan opgesteld met leerlingen, ouders, personeelsleden en externe deskundigen met als motto Gedreven, Ondernemend, Opbouwend, Inspirerend, Samenwerkend (GOOIS) - en alle andere informatie over onze school te bestuderen.

Kenmerken van de school

 • Algemeen bijzonder
 • Havo/Vwo en modern gymnasium
 • Technasium
 • Stroming big business
 • Stroming kunst en media

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. Kennismakingslessen lln. groep 8

 2. Informatieavond voor ouders van lln. groep 8

 3. OPEN DAG voor ouders en lln. groep 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1279

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven