Werkplaats Kindergemeenschap VO

Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven

  • Team 5 1e verdiepingslokaal en het beta-lab op de begane grond
  • De Werkplaats Kindergemeenschap met  Basisonderwijs (midden) en Voortgezet Onderwijs (achter); Kinderopvang (rechts voor), sporthal (links).
  • Vooraan het Voortgezet Onderwijs, rechts daarachter de sporthal, midden links de gebouwen van Basisonderwijs en linksachter de Kinderopvang.
  • Het Voortgezet Onderwijs met de Grote Zaal in groen beton, met de letters "WP" er op achter de sporthal en voor het sportveld. Rechts het BO
  • Schoolfoto van Werkplaats Kindergemeenschap VO

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veilige School
De vragen over schoolklimaat en veiligheid maken deel uit van de tevredenheidsonderzoeken die in 2016-2017 in alle 1e en 3e klassen in de eindexamenklassen hebben plaats gevonden. De resultaten die hier worden weergegeven betreffen al deze klassen. 

De score voor veiligheid is in 2016-2017 met een 9,4 nog hoger dan in 2015-2016 (9,0) en is in alle klassen boven de 9,0. In 2015-2016 was de score gebaseerd op een onderzoek onder alle derde klassen.

De score bij schoolklimaat is gemiddeld een 7,5 en varieert van 6,7 bij vmbo-tl tot 7,8 bij vwo.

In de schoolgids (de WP-wijzer) wordt uitgebreid ingegaan op de veiligheid in de school. Via de website www.wpkeesboeke.nl kan de schoolgids ingezien worden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven