Werkplaats Kindergemeenschap VO

Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven

 • Team 5 1e verdiepingslokaal en het beta-lab op de begane grond
 • De Werkplaats Kindergemeenschap met Basisonderwijs (midden) en Voortgezet Onderwijs (achter); Kinderopvang (rechts voor), sporthal (links).
 • Vooraan het Voortgezet Onderwijs, rechts daarachter de sporthal, midden links de gebouwen van Basisonderwijs en linksachter de Kinderopvang.
 • Het Voortgezet Onderwijs met de Grote Zaal in groen beton, met de letters "WP" er op achter de sporthal en voor het sportveld. Rechts het BO
 • Schoolfoto van Werkplaats Kindergemeenschap VO

In het kort

Toelichting van de school

De Werkplaats Kindergemeenschap is een schoolgemeenschap met basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit schoolvenster geeft informatie over het voortgezet onderwijs.

De Werkplaats is in 1926 opgericht door Kees en Betty Boeke. Zij streefden naar een vreedzame samenleving, o.a. door middel van het onderwijs. De kinderen ('de werkers') werkten met 'hoofd, hart en handen' aan hun eigen ontwikkeling en zij deden dit in een gemeenschap van kinderen: de Werkplaats Kindergemeenschap. Vanuit dezelfde uitgangspunten, maar dan aangepast aan de huidige tijd geven wij nog steeds vorm aan ons onderwijs. De kernwaarden daarbij zijn: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, duurzaamheid. 

Kenmerken van de school

 • Kees Boeke
 • Gelijkwaardigheid
 • Samenwerken
 • Duurzaamheid
 • Cultuur en creativiteit

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er worden jaarlijks ongeveer 245 nieuwe 1e brugklassers aangenomen. Zij worden geplaatst in de drie onderbouwteams: team 1 bij een vmbo-tl/havo-advies, team 3 bij een havo- of havo/vwo-advies en team 4 bij een atheneum- of gymnasiumadvies.

Bij het overzicht verdeling van de leerlingen per leerjaar zijn alleen de werkers met een gymnasiumadvies meegeteld bij de categorie vwo. De overige werkers met vwo-advies vallen onder de categorie 'brugjaar'.   

De school is de afgelopen jaren gegroeid door een relatief grote aantal werkers in havo/vwo, de doorstroming van vmbo-tl naar havo en van havo-5 naar vwo-5 en doordat er erg weinig tussentijdse uitstroom is. De verwachting is dat het aantal werkers (leerlingen) geleidelijk iets zal dalen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1370

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven