Werkplaats Kindergemeenschap VO

Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven

  • Team 5 1e verdiepingslokaal en het beta-lab op de begane grond
  • De Werkplaats Kindergemeenschap met  Basisonderwijs (midden) en Voortgezet Onderwijs (achter); Kinderopvang (rechts voor), sporthal (links).
  • Vooraan het Voortgezet Onderwijs, rechts daarachter de sporthal, midden links de gebouwen van Basisonderwijs en linksachter de Kinderopvang.
  • Het Voortgezet Onderwijs met de Grote Zaal in groen beton, met de letters "WP" er op achter de sporthal en voor het sportveld. Rechts het BO
  • Schoolfoto van Werkplaats Kindergemeenschap VO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er vinden regelmatig evaluaties plaats. Deze vinden voor een deel hun weerslag in het jaarverslag, maar worden al eerder gerapporteerd aan MR, GMR en Toezichthoudend bestuur: o.a. onderwijsopbrengsten, personele ontwikkeling, ziekteverzuim personeel, tevredenheid, veiligheid, financien.

Door middel van jaarlijkse onderzoeken wordt de tevredenheid onder werkers, ouders en medewerkers geevalueerd. Ook vindt evaluatie plaats door de visitaties van andere scholen, gesprekken met ouderraad en contactouders, klankbordgroepen van werkers en werkersraad.

Terug naar boven