Werkplaats Kindergemeenschap VO

Kees Boekelaan 12 3723 BA Bilthoven

  • Team 5 1e verdiepingslokaal en het beta-lab op de begane grond
  • De Werkplaats Kindergemeenschap met  Basisonderwijs (midden) en Voortgezet Onderwijs (achter); Kinderopvang (rechts voor), sporthal (links).
  • Vooraan het Voortgezet Onderwijs, rechts daarachter de sporthal, midden links de gebouwen van Basisonderwijs en linksachter de Kinderopvang.
  • Het Voortgezet Onderwijs met de Grote Zaal in groen beton, met de letters "WP" er op achter de sporthal en voor het sportveld. Rechts het BO
  • Schoolfoto van Werkplaats Kindergemeenschap VO

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan is het strategisch beleidsplan voor een periode van 4 jaar voor de gehele schoolgemeenschap: basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het onderwijs op de Werkplaats zijn alle vormen van begeleiding gericht op een brede ontplooiing van de werkers: zowel hoofd, hart als handen. Als definitie van begeleiding geldt daarbij: het geheel aan maatregelen dat erop gericht is recht te doen aan de leermogelijkheden, de leerbehoeften en de competentieontwikkeling van de werkers.

De school heeft een begeleidingsstructuur waarin de betrokkenheid bij zorg voor en begeleiding van de werker op alle gebieden vooral de taak en verantwoordelijkheid van het team is. De begeleidingsvraag van de werker en haalbaarheid van de gewenste begeleiding worden in alle gevallen kritisch onderzocht. Onze deskundigheid en onze mogelijkheden zijn immers niet onbeperkt.

Wij werken samen met andere scholen in het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht: http://swv-vo-zou.nl/  

Onze begeleiding en onze mogelijkheden zijn beschreven in ons Ondersteuningsprofiel: zie de bijlage.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven