Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is de tevredenheid van de leerlingen toegenomen (met uitzondering van schooljaar 2019-2020 Corona jaar). Met name de tevredenheid over eigentijds onderwijs, de veiligheid en het welbevinden in onze school is goed. De leerlingen voelen zich prettig in hun vel op Het Nieuwe Lyceum en vinden het leuk om naar school te gaan.

Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs zien onze leerlingen nog meer uitdaging.

Onze ambitie voor de komende jaren is om ons onderwijs te ontwikkelen in een inspirerende en betekenisvolle omgeving, door de samenwerking met de omgeving verder uit te bouwen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanwege het kleinschalige karakter van Het Nieuwe Lyceum is er veel persoonlijk contact tussen medewerkers en leerlingen. Dit versterkt het gevoel van veiligheid. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. In de brugklas werken we met leerlingmentoren uit het vierde leerjaar. Ook zijn er verschillende projecten op het gebied van anti-pesten, sociale media en alcohol- en drugsvoorlichting.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders over onze school is ruim voldoende, met uitschieters in positieve zin richting het met plezier naar school gaan en hoe de mentoren met de leerlingen omgaan.

Aandachtspunt is om de communicatie te verbeteren en het inspirerende karakter van de lessen te verhogen.

De school werkt aan het ontwikkelen van onderwijs waarin de leerlingen een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben voor het eigen leerproces.


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven