Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Middels klankbordgroepen en enquêtes bevragen we onze leerlingen. Daaruit blijk dat leerlingen met name tevreden zijn over het eigentijds onderwijs dat Het Nieuwe Lyceum biedt, de veiligheid en het welbevinden in onze school. De leerlingen voelen zich prettig op Het Nieuwe Lyceum en vinden het leuk om naar school te gaan.Onze ambitie voor de komende jaren is om ons onderwijs te ontwikkelen in een inspirerende en betekenisvolle omgeving, door de samenwerking met de omgeving verder uit te bouwen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanwege het kleinschalige karakter van Het Nieuwe Lyceum is er veel persoonlijk contact tussen medewerkers en leerlingen. Dit versterkt het gevoel van veiligheid. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. In de brugklas werken we met leerlingmentoren uit het vierde leerjaar. Ook zijn er verschillende projecten op het gebied van anti-pesten, sociale media en alcohol- en drugsvoorlichting.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over Het Nieuwe Lyceum. Met name het versterkt mentoraat en het plezier van leerlingen wordt hoog beoordeeld. Aandachtspunt is om de communicatie te verbeteren en het inspirerende karakter van de lessen te verhogen.De school werkt aan het ontwikkelen van onderwijs waarin de leerlingen een grotere eigen verantwoordelijkheid hebben voor het eigen leerproces.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven