Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren was de tevredenheid van de leerlingen toegenomen. Met name de tevredenheid over de veiligheid en het welbevinden in onze school is goed. De leerlingen voelen zich prettig in hun vel op Het Nieuwe Lyceum en vinden het leuk om naar school te gaan. Afgelopen jaar hebben wij onze tevredenheid enquête ook afgenomen, maar zien we dat deze door Corona anders is ingevuld en hebben we ook een aanzienlijk lagere respons binnen gekregen. De focus lag op dat moment op het zorgen dat de school door kon draaien. Hierdoor zijn de cijfers van 2019-2020 niet representatief, maar willen wij ze als school wel tonen.

Minder tevreden zijn de leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs; ze willen wat meer uitdaging, vinden het onderwijs maar net voldoende betekenisvol en missen soms inspiratie en sturing van docenten om uitgedaagd te worden.

De school is gestart met deze zaken en zal komend schooljaar hier mee verder gaan. Door de onderwijskundige organisatie flexibeler te maken, leerlingen meer keuzes te bieden, hoopt de school de leerling meer te betrekken bij zijn eigen leerproces. Het vormgeven van ons onderwijs in een inspirerende en betekenisvolle omgeving, vormt de uitdaging voor de school de komende tijd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanwege het kleinschalige karakter van Het Nieuwe Lyceum is er veel persoonlijk contact tussen medewerkers en leerlingen. Dit versterkt het gevoel van veiligheid. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. In de brugklas werken we met leerlingmentoren uit het vierde leerjaar. Ook zijn er verschillende projecten op het gebied van anti-pesten, sociale media en alcohol- en drugsvoorlichting.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders over onze school is ruim voldoende, met uitschieters in positieve zin richting de sfeer op school en de mate waarin de school contacten onderhoudt over de voortgang van het kind en de rol van de mentor daarin.

Toch mag niet uit het oog verloren worden dat de tevredenheid twee jaar geleden hoger was. De lagere tevredenheid komt vooral voort uit het feit dat de ouders de kwaliteit van de lessen, met name daar waar het gaat om het het inspirerende en betekenisvolle karakter ervan, lager waardeert.

In de onderwijskundige plannen voor komend jaar is veel ruimte gemaakt om daar aan te werken met het team. De school gaat werken aan de inhoud van de didactiek en de verantwoordelijkheid die de leerling heeft voor het eigen leerproces. Inspirerend, betekenisvol leren zijn daarbij voorwaarden, net als een meer flexibele onderwijskundige organisatie. Leerlingen moeten keuzes kunnen maken.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven