Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

We leren niet voor school, maar voor het leven.

Op Het Nieuwe Lyceum is de klas de basis. 

De klas is een duidelijke en veilige omgeving waarin kinderen zich snel thuis voelen. Daardoor zijn ze beter in staat om te leren, en daar draait het allemaal om. Binnen onze gestructureerde klassikale setting geven we modern onderwijs. Niet alleen in en met de klas, maar ook individueel, met opdrachten op maat. Bijvoorbeeld op de studiepleinen, en vaak met gebruik van ICT.

Je wordt op HNL uitgedaagd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben daarvoor ook een scala aan talentprogramma’s voor talen, be`tavakken, kunst & cultuur en sport.  

Een goede relatie tussen leerling en docenten vinden we heel belangrijk. Iedere leerling moet alle aandacht kunnen krijgen. Centraal daarbij staat de klassenmentor. Die begeleidt zowel de individuele leerling als de hele groep. En vanuit die betrokken relaties bouwen we samen aan goede prestaties.  

Samen lol hebben hoort daar natuurlijk ook bij. En dat is ook leerzaam. De musical is e´e´n van de jaarlijkse hoogtepunten waar we met z’n allen naar toeleven en veel tijd en energie in steken. Verder hebben we bandjesavonden, academieklassen en leerlingen en leerkrachten maken samen het HNL Journaal op YouTube met spraakmakende interviews en reportages.  Zo ontwikkelen onze leerlingen zich van brugklassers tot onderzoekende, kritische en betrokken mensen die elk op hun eigen manier een waardevolle rol in de wereld kunnen gaan spelen. Met de klas als basis, met modern onderwijs en in ons van de kelder tot de zonnepanelen gerenoveerd schoolgebouw dat helemaal klaar is voor jouw toekomst. 

Brugklas

Op Het Nieuwe Lyceum hebben alle brugklasleerlingen samen hun eigen teamvleugel. Zij volgen daar alle vakken, met uitzondering van de kunstvakken en LO. De leerlingen zitten in de brugklas in een gecombineerde havo/vwo-klas of een gymnasiumklas. Na het eerste jaar vervolgen zij hun onderwijs in een gecombineerde havo/vwo-klas of worden zij bevorderd naar atheneum- of gymnasium.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op een brede algemene ontwikkeling. Vaardigheden als samenwerken, mondeling en schriftelijk presenteren nemen naast studievaardigheden een belangrijke plaats in. Dit bereiken wij door het aanbod van inhoud en vaardigheden op elkaar af te stemmen zodat er sprake is van een samenhangend curriculum.

Profielkeuze

Gedurende de eerste drie jaar wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze van vakken die de leerlingen in de bovenbouw voorbereidt op een studie op hbo of universitair niveau. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Bovenbouw

In de bovenbouw volgen de leerlingen de vakken uit hun keuzepakket. Voor leerlingen die dat aankunnen, bieden we de mogelijkheid extra vakken te volgen. Het onderwijsprogramma is gericht op diepgang om iedereen op een zo hoog mogelijk niveau aan de eindstreep te krijgen.

Kenmerken van de school

 • Modern, klassikaal onderwijs
 • Fijne sfeer, gezellige school
 • Ruimte voor ambities
 • Ruim aanbod vakken
 • Stevige zorgstructuur

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

 1. Wil je een beeld krijgen van de school, bekijk dan hier door de leerlingen gemaakte videos.

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum streeft naar een evenwichtige verdeling van leerlingen over havo, atheneum en gymnasium. In de brugklas nemen de leerlingen plaats in een havo/vwo klas of een gymnasiumklas. De leerlingen stromen in het tweede leerjaar door naar een havo/vwo klas, een twee atheneum klas of een twee gymnasium klas. In het derde leerjaar genieten de leerlingen onderwijs in een havo klas, een atheneum klas of een gymnasium klas. We streven ernaar dat in het vierde leerjaar de leerlingen op de afdeling zitten waar zij hun diploma gaan halen. Na het behalen van een havodiploma is instromen in 5 vwo mogelijk. Leerlingen met een mavodiploma kunnen instromen in 4 havo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1175

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven