Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij plaatsing op Het Nieuwe Lyceum is het advies van de basisschool leidend. Plaatsing op Het Nieuwe Lyceum is mogelijk vanaf een enkelvoudig havoadvies. Na de brugklas is het mogelijk door te stromen naar 2 atheneum of de verlengde brugklas 2havo/vwo. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum werkt met bevorderingsnormen op basis van behaalde resultaten. Het bevorderingsreglement en de normen worden op de website van de school gepubliceerd. Op basis van de resultaten tot en met half maart krijgt elke leerling een prognose van de docentenvergadering over het verwachte vervolg van de schoolloopbaan. Aan het einde van het schooljaar wordt door de mentoren en de teamleider een overgangsbesluit voorbereid en voorgelegd aan de docentenvergadering. Indien de leerling daaraan niet voldoet neemt de docentenvergadering op voorstel van de mentoren en teamleider een besluit over het vervolg van de schoolloopbaan.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zowel het slaagpercentage op de havo als vwo in 2022/23 waren met resp. 90% en 93% boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het examencijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. Vaksecties evalueren samen met de schoolleiding jaarlijks de behaalde resultaten, op basis waarvan indien nodig aanpassingen gedaan worden in het programma. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in het voorjaar van 2021 een kwaliteitsonderzoek verricht op Het Nieuwe Lyceum. Op basis van de bevindingen van de inspectie zijn beide afdelingen met een voldoende beoordeeld.

Terug naar boven