Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Halverwege het derde leerjaar adviseren decanen, vakdocenten en mentoren de leerlingen over hun profiel- en vakkenkeuze voor de bovenbouw. Om tot een uitdagend programma te komen, biedt Het Nieuwe Lyceum de volgende keuzevakken aan: wiskunde D, informatica (alleen havo), filosofie (alleen vwo), kunst beeldende vorming, bedrijfseconomie, Spaans, en Cambridge (in plaats van Engels). Leerlingen die meer uitdaging zoeken kunnen daarnaast een extra vak kiezen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het vierjarig schoolplan is een uitwerking van de missie, waarin onderwijsdoelen en kwaliteitsbewaking beschreven zijn. Ook vind je er meer informatie over personeel en de school. Het schoolplan is te vinden op de website.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben veel aandacht voor en bieden veel begeleiding aan individuele leerlingen in een kleinschalige setting betreft:

- ondersteuning in dyslexie

- leerproblemen

- sociaal - emotionele ontwikkeling

- begeleiding van leerlingen met een extra ondersteungingsbehoefte

Mentoren, leerlingbegeleiders, remedial teacher en orthopedagoog verzorgen de ondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven