Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerlingen op Het Nieuwe Lyceum worden in het derde leerjaar door de decanen en docenten geadviseerd inzake hun profielkeuze. Alle leerlingen hebben de mogelijkheid een profiel te kiezen naar hun interesse. Voor leerlingen die extra vakken willen volgen en die dat ook aankunnen, bestaat de mogelijkheid om een extra vak in de vrije ruimte te kiezen. Naast de verplichte profielvakken biedt Het Nieuwe Lyceum de volgende keuzevakken aan: wiskunde D, kunst beeldende vorming, bedrijfseconomie, Spaans, Goethe (in plaats van Duits) en Cambridge (in plaats van Engels).
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven