Stedelijk Gymnasium Arnhem

Thorbeckestraat 17 6828 TS Arnhem

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De mening van de leerling telt. Elke twee jaar vullen leerlingen een tevredenheidsonderzoek in. In resonansgroepen en het leerlingenpanel zijn leerlingen regelmatig in gesprek met de schoolleiding over het onderwijs. We hebben een actieve leerlinggeleding in de MR.

Elke twee jaar meten we ook de tevredenheid van ouders en medewerkers. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SGA werkt met leerlingbemiddelaars die worden ingezet bij het oplossen van kleine incidenten. Zij worden binnen de school voor hun taak opgeleid.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn betrokken bij de school. Zo zetten zij zich in als vrijwilliger in de mediatheek. Een actieve oudervereniging ondersteunt diverse initiatieven van leerlingen. Ouders spelen een belangrijke rol in de besluitvorming via de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Ouders waarderen het contact met de school en de mate waarin ze geïnformeerd worden. Ze merken op dat er veel aandacht is voor cultuur en het ontdekken van talenten en interesses.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven