Stedelijk Gymnasium Arnhem

Thorbeckestraat 17 6828 TS Arnhem

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het SGA stromen leerlingen in met een vwo-advies. In bijzondere omstandigheden kan een uitzondering gemaakt worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling, de basisschool en de ouder(s)/verzorger(s). 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze resultaten. Ons slagingspercentage ligt al jaren boven het landelijke gemiddelde. Veel leerlingen slagen met een heel goed gemiddelde en met veel extra vakken. Ook zijn we trots op de ontwikkeling die leerlingen doormaken op vlakken die niet in het examen getoetst worden, maar wel van groot belang zijn om als volwassen en verantwoordelijk individu een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze leerlingen halen al jaren hogere cijfers op het Centraal Examen dan het landelijk gemiddelde. Het verschil bedraagt meestal zo’n 0,2 tot 0,3 procentpunt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven