Olympus College

Olympus 11 6832 EL Arnhem

  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten zijn afkomstig uit het tevredenheidsonderzoek wat in maart 2021 is afgenomen. We zien dat de tevredenheid verder toeneemt.

De scores zijn vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde en op een aantal onderdelen scoort de tevredenheid zelfs hoger!Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een vragenlijst over het schoolklimaat en veiligheid bij een deel van onze leerlingen afgenomen. De resultaten van de vragen staan hieronder vermeld. De school is trots op de mooie score. 


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze gegevens komen uit het tevredenheidsonderzoek wat in maart 2021 is afgenomen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven