Olympus College

Olympus 11 6832 EL Arnhem

  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Koersplan heeft als doel het creëren van gemeenschappelijke taal als het gaat om waar het Olympus College voor staat, wat wij als onze opdracht zien en hoe we dat met elkaar willen realiseren. Welke waarden vinden wij echt belangrijk, hoe dragen we die de komende jaren uit (binnen en buiten de school), wat betekent dat dan voor ons onderwijs en onze ambities en natuurlijk, wat vraagt dat van ons gedrag in woord en daad?

In dit koersplan werken we daarom logisch vanuit het waarom, via het hoe naar het wat. Het hoe vormt daarin de verbinding tussen ‘waarom wij bestaan’ en de manier hoe wij ons onderwijs vormgeven (het wat). Geen uitgebreid en gefixeerd schoolplan, maar een document dat duidelijk onze richting bepaalt én ons wendbaar genoeg houdt om in te spelen op een samenleving in beweging. Om die reden spreken we vanaf nu van het koersplan Olympus College, waarin we:
·er bewust voor hebben gekozen om zaken kernachtig te definiëren. Geen lappen tekst dus of een tot in details beschreven schoolplan, maar korte, krachtige omschrijvingen die de bedoeling direct weergeven;
·de doelen op lange termijn (het waarom) verbinden met de kortere termijn (onze ambities);
·koers houden, terwijl de interne dialoog onze wendbaarheid bepaalt. Dat vraagt een inspanning van ons allemaal waarbij dit koersplan ons houvast biedt;
·onze ambities vaststellen, maar vooral ook de (manier van) dialoog beschrijven die we daaromtrent met elkaar willen voeren, zodat er continu afstemming plaatsvindt.
·omwille van onze slagkracht, organisatie en bedrijfsvoering een cyclus van januari t/m december zullen aanhouden, in plaats van (zoals gebruikelijk) augustus t/m juli.[1][1] Daar waar de begroting het kalenderjaar aanhoudt, werkt het onderwijs met 7/12e en 5/12e deel van het jaar. Daarnaast heeft de zomervakantie een onnatuurlijke en onwenselijk effect op de continuïteit en het momentum in de uitvoer van een schoolplan. Vandaar dat wij het afronden van ambities hebben geënt op december.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Olympus College speelt de begeleiding van leerlingen een belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat een leerling alleen maar het beste uit zichzelf kan halen als hij lekker in zijn vel zit.

In eerste instantie wordt deze begeleiding verleend door de mentor. Is er echter sprake van behoefte aan meer, dan biedt de leerling-begeleider uitkomst als zorg-expert. Daarnaast kan de hulp van het ondersteuningsteam worden ingeroepen. Naast de RT-specialisten maken een psycholoog en orthopedagoog ook deel uit van het ondersteuningsteam.

Met invoering van Passend Onderwijs werkt het Olympus College handelingsgericht. Speerpunt hierin is de leerlingbespreking, die voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moet leiden tot een passend begeleidingstraject.

Voorbeelden van begeleidingstrajecten zijn: Dyslexie- en Dyscalculie begeleiding, Sociale Vaardigheidstraining, Faalangstreductie training, Mindset-training en begeleiding op maat in de trajectklas en executieve vaardigheden. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor individuele begeleiding, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan geschreven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven