Olympus College

Olympus 11 6832 EL Arnhem

  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het huidige strategisch schoolplan heeft betrekking op de periode 2020-2025.

Voor schooljaar 2019-2020 zijn differentiëren, formatief toetsen en de docent als coach als de drie speerpunten voor dit schooljaar benoemd. Dit krijgt zijn vervolg in schooljaar 2020-2021.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Olympus College speelt de begeleiding van leerlingen een belangrijke rol. Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat een leerling alleen maar het beste uit zichzelf kan halen als hij lekker in zijn vel zit.

In eerste instantie wordt deze begeleiding verleend door de mentor. Is er echter sprake van behoefte aan meer, dan biedt de leerling-begeleider uitkomst als zorg-expert. Daarnaast kan de hulp van het ondersteuningsteam worden ingeroepen. Naast de RT-specialisten maken een psycholoog en orthopedagoog ook deel uit van het ondersteuningsteam.

Met invoering van Passend Onderwijs werkt het Olympus College handelingsgericht. Speerpunt hierin is de leerlingbespreking, die voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moet leiden tot een passend begeleidingstraject.

Voorbeelden van begeleidingstrajecten zijn: Dyslexie- en Dyscalculie begeleiding, Sociale Vaardigheidstraining, Faalangstreductie training, Mindset-training en begeleiding op maat in de trajectklas en executieve vaardigheden. Voormalige rugzakleerlingen krijgen individuele begeleiding, voor hen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan geschreven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven