Olympus College

Olympus 11 6832 EL Arnhem

 • Schoolfoto van Olympus College
 • Schoolfoto van Olympus College
 • Schoolfoto van Olympus College
 • Schoolfoto van Olympus College
 • Schoolfoto van Olympus College

In het kort

Toelichting van de school

Het Olympus College biedt eigentijds onderwijs dat aansluit op een samenleving die continu in beweging is. Om goed in te kunnen spelen op die veranderende maatschappij is een open maar ook kritische houding van belang. Het Olympus College is een interconfessionele school. Wij beschouwen het als een gemeenschappelijke opdracht van ouders en school om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot ruimdenkende mensen die later succesvol hun weg kunnen vinden in de maatschappij.

We stimuleren onze leerlingen tot het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en laten ze op een creatieve manier de wereld onderzoeken. Onze profielen Sport en Creatief dagen uit tot een actieve, nieuwsgierige en ook kritische houding.

Het Olympus College is een school in de stad. De dynamiek en diversiteit die dit met zich meebrengt benutten we door gebruik te maken van de maatschappelijke en culturele mogelijkheden die de stad ons biedt. Ook accepteren we dat niet iedereen hetzelfde is en willen we leerlingen, ouders en docenten de meerwaarde laten zien van deze verschillen. We zetten de kracht van deze diversiteit juist in om te leren respectvol met elkaar om te gaan en van en met elkaar te leren.

Om aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen, maken we ons onderwijs aansprekend en eigentijds. We sluiten aan op verschillende stijlen van leren en maken gebruik van nieuwe technologie.Wij bieden een veilige leeromgeving met duidelijke kaders. We ondersteunen elkaar waar dat nodig is maar stellen ook eisen. Dit is voor ons een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling en het behalen van de beste resultaten.

Kenmerken van de school

 • Sportprofiel mavo/havo/vwo
 • Creatiefprofiel mavo/havo/vwo
 • Brugjaar Jan Ligthart

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het relatief grote aantal leerlingen (425 lln.) in leerjaar 1 komt door het brugjaar Jan Ligthart (250 lln). Deze 1- jarige opleiding heeft een regionale functie. Na het brugjaar stroomt een groot deel van deze leerlingen door naar het reguliere onderwijs in de oorspronkelijke woonomgeving.

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1310

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven