Olympus College

Olympus 11 6832 EL Arnhem

  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College
  • Schoolfoto van Olympus College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Mede door de dakpanklassen (MH1 en HV1) zien we dat het Olympus College leerlingen een goede kans biedt om door te stromen naar een hoger niveau.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we meer gestuurd op de doorstroom in de onderbouw. Door verbeteringen in de doorlopende leerlijn en bevorderingsnormen lukt het ons beter om leerlingen in leerjaar 1 en 2 op het juiste niveau op te leiden.

Het rendement doorstroom onderbouw wordt negatief beïnvloed door het brugjaar Jan Ligthart. Daardoor valt het rendementspercentage 20% te laag uit. De onderwijsinspectie is hiervan op de hoogte en zocht naar een betere registratie methode. In het schooljaar 2017-2018 is de doorstroom leerjaar 1 wel voldoende (de resultaten van brugjaar Jan Ligthart zijn hier niet meer in opgenomen).

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages zijn stabiel op alle afdelingen. Zij passen bij een school die leerlingen kansen biedt en er niet op uit is alleen de beste leerlingen door te laten stromen. Dit wordt bevestigd door de basisschooladviezen van leerlingen in leerjaar 3. Daaruit blijkt dat op het Olympus College, vergeleken met het landelijk beeld, meer leerlingen het basisschooladvies hebben verbeterd.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers zijn stabiel op alle afdelingen. Zij passen bij een school die leerlingen kansen biedt en er niet op uit is alleen de beste leerlingen door te laten stromen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven