Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Cartesius Lyceum heeft een rijk aanbod aan vakken met onder andere informatica en maatschappijwetenschappen in de bovenbouw havo en vwo en Big History op het vwo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het nieuwe schoolplan loopt van 2020 tot 2024. De nadruk ligt hierbij op het onderwijs dat we de komende jaren willen aanbieden en waarbij onze kernwaarden Aandacht, Ontplooiing, Flexibiliteit, Kwaliteit en Wereldburgerschap centraal staan.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Het Schoolondersteuningsprofiel (2021-2025) bevat een overzicht van de ondersteuning die het Cartesius Lyceum biedt aan leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven