Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn goed verdeeld over de diverse profielen. Het Cartesius Lyceum heeft een rijk aanbod aan vakken met o.a. Informatica in de bovenbouw, bedrijfseconomie op de HAVO en Big History op vwo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het nieuwe schoolplan loopt van 2016-2020. De nadruk ligt hierbij op het onderwijs dat we de komende jaren willen aanbieden en waarbij onze kernwaarden Aandacht, Ontplooiing, Flexibiliteit, Kwaliteit en Wereldburgerschap centraal staan.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school


Het Schoolondersteuningsprofiel (2017-2021) bevat ook het anti-pestprotocol

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven