Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Al onze leerlingen volgen de onderbouw in een brede driejarige brugklas waarbij in de lessen wordt gedifferentieerd en er maatwerk wordt geleverd. In het derde leerjaar wordt gekeken of de leerling door kan naar 4 havo of 4 vwo. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden over de doorstroom binnen onze school.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Na een uitgebreide analyse zijn er extra maatregelen genomen om de resultaten van met name de Havoleerlingen structureel te verbeteren.  Deze maatregelen hebben effect. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het verschil tussen SE en CSE is binnen de norm die de inspectie hanteert. Het gemiddelde eindcijfer bleef het afgelopen jaar iets achter bij het landelijk gemiddelde. Het is ons streven om dat cijfer weer op minimaal het landelijk gemiddelde te brengen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

ONDERWIJSINSPECTIE
In april 2021 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van zowel havo als het vwo als voldoende beoordeeld. Op alle kwaliteitsindicatoren van de inspectie scoort de school voldoende. 

Terug naar boven