Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Een leerling met een havo-advies of een havo/vwo-advies wordt geplaatst in een brede brugklas havo/vwo. Na een jaar wordt gekeken of de leerling door kan naar 2 havo of 2 vwo. Ook leerlingen met een havo-advies krijgen bij ons dus de kans om door te stromen naar 2 vwo! 

Leerlingen met een vwo-advies komen in een homogene vwo-brugklas en in al die klassen wordt in het eerste jaar het vak Klassieke Cultuur gegeven. Aan het einde van het eerste jaar neemt de leerling de beslissing om verder te gaan naar 2 atheneum of naar 2 gymnasium. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met onze doorstroomcijfers die boven de inspectienorm liggen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van met name onze havo-leerlingen viel het afgelopen jaar tegen. Na een uitgebreide analyse zijn er extra maatregelen genomen om deze resultaten structureel te verbeteren. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het verschil tussen SE en CSE is binnen de norm die de inspectie hanteert. Het gemiddelde eindcijfer bleef het afgelopen jaar iets achter bij het landelijk gemiddelde. Het is ons streven om dat cijfer weer op minimaal het landelijk gemiddelde te brengen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

ONDERWIJSINSPECTIE
In september 2015 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van zowel havo als het vwo weer als voldoende beoordeeld. Op alle vier de kwaliteitsindicatoren van de inspectie scoort de school voldoende. De inspectie is lovend over de actieve betrokkenheid van de leerlingen, met name in de bovenbouw. "In de bovenbouw is het niveau van de lessen hoog, er wordt veel van de leerlingen verwacht. Een tweede opvallend sterk punt van het Cartesus Lyceum is de cultuur van professionalisering. Veel docenten zitten in een professionele leergemeenschap. Daarnaast wil de school zich verder ontwikkelen tot een academische opleidingsschool" (zie Rapport van Bevindingen Kwaliteitsonderzoek nov. 2015).

Terug naar boven