Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
  • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

De tevredenheidsmeting is onder bijna 300 leerlingen gehouden, zowel onder havo- als vwo-leerlingen. De leerlingen oordelen op veel onderdelen beter dan vorig jaar en ook de totaalscore stijgt de afgelopen jaren. Onze speerpunten afgelopen jaar (Didactisch handelen en Veiligheid) zijn duidelijk gestegen en bij een aantal onderdelen scoren we beter dan landelijk gemiddeld. Toch blijft er nog genoeg werk te verrichten en met name de pedagogische cultuur zal ons speerpunt zijn komend jaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De tevredenheidsmeting (met ook vragen over veiligheid) is onder bijna 300 leerlingen gehouden, zowel onder havo- als vwo-leerlingen.  De leerlingen beoordelen het onderdeel veiligheid net als vorig jaar heel hoog en het onderdeel schoolklimaat is stabiel op 6,7 gebleven. 

Voor de vraag "Ik ben tevreden over wat de school doet tegen pesten" is de score iets gestegen ten opzichte van vorig jaar maar gelukkig is dat niet vaak nodig want op de vraag "Ik ben de afgelopen maanden op school gepest" geeft een zeer hoog percentage van de leerlingen aan daar nooit mee te maken hebben gehad. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Ruim 250 ouders van leerlingen uit alle lagen hebben de tevredenheidsmeting 2019-2020 ingevuld. De totale score is flink gestegen van 7,1 naar 7,5 en ook op álle afzonderlijke vragen is er een hogere waardering dan twee jaar geleden. Ouders geven aan dat de communicatie met de school en vanuit de school fors verbeterd is. Verder zijn ouders tevreden over de manier waarop hun kind leert samenwerken op school en waarop de leerling een eigen mening leert vormen. Ook zijn zij nog steeds van mening dat pesten op school goed aangepakt wordt, hoewel dat gelukkig bij een groot deel van de leerlingen niet voorkomt. 

Weergave

Tevredenheid
7,5

Bron

Terug naar boven