Het Cartesius Lyceum

Frederik Hendrikplantsoen 7A 1052 XN Amsterdam

 • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
 • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
 • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
 • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum
 • Schoolfoto van Het Cartesius Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze school waar innovatie en traditie hand in hand gaan. Wij staan voor inclusiviteit en wereldburgerschap en dat zie je terug in onze diverse leerlingenpopulatie en ons onderwijsaanbod. We stimuleren een open houding naar elkaar en naar de samenleving. Op onze school ervaren leerlingen de meerwaarde van diversiteit en verschillende culturele achtergronden, zowel in de klas als tijdens onze uitwisselingen met andere scholen in Europa. Wij bieden naast havo en atheneum een volwaardige gymnasiumopleiding aan met Latijn en Grieks. Alle vwo-leerlingen krijgen in de eerste klas het vak Klassieke Cultuur en kiezen daarna of zij door willen gaan naar 2 gymnasium. Naast vaklessen volgen alle leerlingen thematisch projectonderwijs. In de bovenbouw bieden we o.a. het vak Big History en informatica en bij de Cartesius Academie kunnen leerlingen verschillende keuze-modules volgen zoals Cambridge Engels.

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Ontplooiing
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteit
 • Wereldburgerschap

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft dit schooljaar 680 leerlingen. In verband met de grootte van ons gebouw en de aandacht die wij onze leerlingen willen schenken, willen wij ons leerlingenaantal tussen 650 en 700 houden. Wij plaatsen onze leerlingen op basis van het basisschooladvies in de havo/vwo of vwo-brugklassen. De brugklassen hebben maximaal 28 leerlingen per klas. De keuze voor gymnasium kan uitgesteld worden tot het tweede leerjaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
663

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven