Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

  • Samen hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
  • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
  • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan op het Vathorst College wordt ontworpen in samenspraak met het hele team, de leerlingen en de ouders. Het schoolplan kenmerkt de doorontwikkeling en borging van de 4 onderwijspijlers en het werken, leren en leven in de leerhuizen/leerhuisteam. Daarnaast benoemen worden aandachtspunten en/of risico's nader belicht en worden ambities beschreven. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vathorst College vindt het belangrijk dat de leerling met plezier naar school gaat. We stimuleren onze leerlingen om zoveel mogelijk regie te nemen voor het eigen leerproces en leren feedback te geven en te ontvangen. We leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Maar soms lukt dat niet en is er begeleiding nodig. Dit kan een kort leerlingbegeleidingstraject zijn maar ook een intensiever traject met externe begeleiding. In ons school ondersteuningsplan leggen wij onze ondersteuning verder uit. Het school ondersteuningsplan wordt 2-jaarlijks herzien.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven