Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

  • In het schoooljaar 2015-2016 hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
  • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren middels bv 3D Printen op het Vathorst College.
  • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
  • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op het Vathorst College hebben we gedurende het schooljaar 2018-2019 met het hele team, de leerlingen en ouders een nieuw schoolplan 2020 - 2024 ontworpen. Het schoolplan kenmerkt de doorontwikkeling en borging van de 4 onderwijspijlers en het werken, leren en leven in de leerhuizen/leerhuisteam. In februari 2020 hebben we ons nieuwe schoolplan gepubliceerd op Scholenopdekaart.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vathorst College wil graag zoveel mogelijk maatwerk bieden aan onze leerlingen. Het schoolbeleid t.a.v. leerlingen die om de één of andere reden specifieke zorg nodig hebben, kunt u lezen in het zorgplan. Omdat wij veel aandacht besteden aan de leervaardigheden (het leren leren), zijn wij continu aan het onderzoeken op welke manier wij leerlingen die gedurende een periode moeite hebben met één of meerdere leervaardigheden, het beste kunnen ondersteunen. Het zorgplan 2015-2017 is tot op heden dag nog steeds actueel! In het schooljaar 2019 gaan we het schoolondersteuningsprofiel en dus ook het zorgplan herijken. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven