Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

  • Samen hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
  • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
  • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Vathorst College neemt jaarlijks volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders af in de periode februari tot en met april. Wij zijn blij met de goede uitslagen. Met name t.a.v. veiligheid scoren wij hoog. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk vanuit positiviteit naar leerlingen, ouders en situaties te kijken. Respect is belangrijk, respect van medewerkers naar leerlingen en andersom. Natuurlijk zijn er ook bepaalde vragen die minder goed scoren in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Deze punten hebben pakken wij op en ons streven is om deze samen met leerlingen en ouders te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen (docenten en leerlingen) elkaar met respect behandelen. Je wordt gezien en gehoord en je voelt je gezien en gehoord vanuit gelijkwaardigheid op het Vathorst College. Daarom spreken leerlingen en docenten elkaar bijvoorbeeld bij de voornaam aan. Omdat de sfeer onderling goed is, lossen we situaties die niet prettig voor je zijn (onveilig), snel met elkaar op. We zijn dan ook supertrots op de uitkomsten van de LAKS enquête schoolklimaat en schoolveiligheid: onze leerlingen geven gemiddeld gezien het schoolklimaat een 7,8  en zij voelen zich super veilig: gemiddelde cijfer 9,6 op schoolveiligheid! 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Vathorst College neemt jaarlijks volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording het tevredenheidsonderzoek onder ouders af in de periode februari tot en met april. Wij scoren steeds boven het landelijk gemiddelde. Ouders waarderen onze aanpak. Wij maken het leren aantrekkelijk en creëren een veilige sfeer waarin geleerd kan worden. In onze visie kan er alleen maar geleerd worden wanneer leerlingen zich veilig en prettig voelen op school. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven