Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

 • Samen hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
 • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren.
 • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
 • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

In het kort

Toelichting van de school

 

Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat om wat jij al kan. Onze pijlers zijn: kunst en cultuur, zelfverantwoordelijk leren, een contextrijk onderwijsaanbod, maatschappelijke betrokkenheid en digitaal onderwijs. Wij streven naar goed verzorgd onderwijs en zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goed examenresultaat. Natuurlijk willen we dat je met veel plezier terugkijkt op je schooltijd op het Vathorst College. We hopen dat je verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen voor jezelf en je omgeving.


Kenmerken van de school

 • Kunst en cultuur
 • Zelf-verantwoordelijk leren
 • Contextrijk leren
 • Digitaal leren
 • Wereldgericht onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het Vathorst College heeft een flinke groei achter de rug en daardoor is de optimale omvang van het leerlingenaantal op onze school benaderd. We hanteren een waardevolle pedagogische en didactische aanpak waar leerlingen en hun ouders veel vertrouwen in hebben. Om dezelfde hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden is het nodig om de instroom te reguleren. Dat betekent dat wij per schooljaar bekijken hoeveel leerlingen wij kunnen plaatsen in de brugklas havo/vmbo-t en havo/vwo in het nieuwe schooljaar.  Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven voor het Vathorst College. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus op onze school hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam zijn op het Vathorst College voorrang. Op onze website http://vathorstcollege.nl kunt u vanaf januari lezen hoe de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe schooljaar eruit komt te zien. Tevens vindt u op onze website een uitgebreide toelichting op de aanmeld- en lotingprocedure. 
De aanmelding voor het eerste jaar verloopt via de basisschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1021

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven