Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

 • In het schoooljaar 2015-2016 hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
 • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren middels bv 3D Printen op het Vathorst College.
 • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
 • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

In het kort

Toelichting van de school

 

Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat om wat jij al kan. Onze pijlers zijn: kunst en cultuur, zelfverantwoordelijk leren, een thematisch onderwijsaanbod, maatschappelijke betrokkenheid en digitaal onderwijs. Wij streven naar goed verzorgd onderwijs en zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goed examenresultaat. Natuurlijk willen we dat je met veel plezier terugkijkt op je schooltijd op het Vathorst College. We hopen dat je verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen voor jezelf en je omgeving.


Kenmerken van de school

 • Kunst en cultuur
 • Zelf-verantwoordelijk leren
 • Thematisch/contextrijk leren
 • Digitaal leren

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het Vathorst College heeft een flinke groei achter de rug en daardoor is de optimale omvang van het leerlingenaantal op onze school benaderd. We hanteren een waardevolle pedagogische en didactische aanpak waar leerlingen en hun ouders veel vertrouwen in hebben. Om dezelfde hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden is het nodig om de instroom te reguleren. Dat betekent dat we, net als voor de huidige schooljaar (2020-2021) weer op maximaal 990 leerlingen willen uitkomen en komend jaar 2021-2022. Dit worden mogelijk 6 of 7 brugklassen vormgeven (2 brugklassen vmbo-t/havo en 5 brugklassen havo/vwo). Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven voor het Vathorst College. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus op onze school hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam zijn op het Vathorst College voorrang. Op onze website: http://vathorstcollege.nl/ouders/ wordt er verwezen naar een uitgebreide toelichting op de aanmeld- en lotingprocedure.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
957

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven