Vathorst College

Lovink 6 3825 MP Amersfoort

  • Samen hebben we met leerlingen, ouders, docenten de missie/bedoeling en principes vastgesteld.
  • Creativiteit stimuleren, innovatie mogelijk maken, onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Op het Vathorst College krijg je dans, theater, muziek en beeldende vorming.
  • Op het Vathorst College werken we in leerhuizen. Het leren/werken in het leerhuis stimuleert: het samenwerken en zelfverantwoordelijk leren.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom op een middelbare school is een belangrijk gegeven en wordt beïnvloed door een groot aantal zaken. De resultaten laten zien dan het Vathorst College dat gemiddeld goed doet. We zien echter altijd kansen om dat te verbeteren. Daarom zijn we aan de slag met de differentiatie binnen de verschillende leerjaren, bijvoorbeeld door het professionaliseringstraject van al onze docenten in Didactisch Coachen. De docenten kunnen daardoor rijke feedback geven aan alle individuele leerlingen. Hoge verwachtingen stellen is een gemeenschappelijke taal die we samen ontwikkeld hebben en blijven ontwikkelen. We willen dat je het beste uit jezelf haalt, uit de ander en uit je omgeving. Onze bedoeling & principes zijn leidend in ons dagelijks werken, leren en leven op het Vathorst College. We verwachten van onszelf en van onze leerlingen dat we hier dagelijks naar streven en ons uiterste best voor doen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Vathorst College onderschrijft natuurlijk de criteria die de inspectie gebruikt om te meten of een school goede resultaten boekt en de slaagpercentages laten zien dat ons dat goed lukt. Elk jaar analyseren we de aanpak en voeren weer verbeteringen in voor het komende examenjaar. Op het Vathorst College bieden we leerlingen veel kansen en dat betekent ook dat leerlingen kunnen opstromen, mits ze intrinsiek gemotiveerd zijn en ook kunnen aantonen dat ze het havo en vwo niveau aankunnen.  Wij zetten in op betere aansluiting onder- naar bovenbouw, de lat ligt hoger voor onze leerlingen in aanpak en aanbod plus ons eigentijdsonderwijs werkt! We zijn trots op al onze leerlingen en de groei die zij doormaken als mens op het Vathorst College. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers van het Vathorst College laten een stabiel beeld zien. We willen echter graag bovengemiddelde resultaten. Daar zijn we hard voor aan de slag. Daarnaast stimuleren wij bijvoorbeeld dat veel examenkandidaten eindexamen doen in meer dan het verplichte aantal examenvakken. We zien dat de gemiddelde schoolexamen cijfers meer in lijn liggen met de gemiddelde centraaleindexamen cijfers. De eindexamencijfers laten een stabiel beeld zien op de vmbo-t afdeling, op onze havo en vwo afdeling zijn we een opwaartse trend en daar zijn we heel erg trots op! 

Naast de cijfers voor de examenvakken zijn we ook bezig om de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden (leerstrategieën toepassen, reflecteren, eigen regie nemen, samenwerken) in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt dat onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan beter worden in dergelijke vaardigheden. Wij denken dat dat een belangrijke meerwaarde is van voorgezet onderwijs in de 21ste eeuw.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op het Vmbo-t niveau zien we een hoog percentage leerlingen vergeleken met de vergelijkingsgroep dat doorstroomt naar het voortgezet onderwijs; zij volgen Havo op het Vathorst College.

Op het Havo niveau zien we een dergelijke trend, weliswaar is de afwijking met de vergelijkingsgroep minder groot.

Hier ligt onze kracht: wij bieden leerlingen de kans om op te stromen, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria. Echter deze zijn niet alleen maar gelinkt aan harde cijfers. Inzet, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en samenwerken zijn ook belangrijke vaardigheden.

Op het vwo zien we dat vergeleken met de vergelijkingsgroep, het percentage leerlingen dat direct doorstroomt naar WO kleiner is. Wij verklaren dit mede doordat de vwo leerlingen die nog niet direct doorstromen, kiezen voor een tussenjaar. 

*Overig kan zijn: leerlingen die via het volwassen onderwijs (de VAVO) een aantal vakken volgen om diverse redenen. Of leerlingen die kiezen voor een tussenjaar. Wij zien dat een aantal leerlingen met name op het vwo bewust kiest voor een tussenjaar. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een kwaliteitsonderzoek van de inspectie leidt tot een zogenaamd oordeel voor kwaliteit. Een arrangement kan voldoende van aard zijn of een aangepast toezicht inhouden wanneer er sprake is van tekortkomingen. In het eerste geval vindt de inspectie dat de kwaliteit van voldoende niveau is. De onderwijsinspectie heeft het Vathorst College op alle drie de afdelingen beoordeeld. Voor het vmbo-t en de havo hadden we al het oordeel voldoende. In juli 2018 bezocht de onderwijsinspectie de vwo afdeling en op basis van dit herstelonderzoek kenden zij aan het Vathorst College, ook voor de afdeling vwo het oordeel voldoende toe dus aan de herstelafspraken, gemaakt in 2017 is voldaan. 

Het Vathorst College is natuurlijk erg blij met deze conclusies van de inspectie. Ook zijn we trots op onze aanpak. De inspectie zegt daar het volgende over: "De school evalueert de opbrengsten systematisch, ademt een sterke kwaliteitscultuur uit en kenmerkt zich door het eigentijds onderwijs.' 

Terug naar boven