Yuverta mavo Aalsmeer

1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer

  • Schoolfoto van Yuverta mavo Aalsmeer
  • We maken gebruik van apps en games die speciaal voor het onderwijs gemaakt zijn. Je leert daarmee op je eigen manier en eigen tempo.
  • We brainstormen bij de themaklassen door middel van creatieve woordspinnen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van de leerlingen is een 6,7, een mooi resultaat! De cijfers worden met het team besproken en geëvalueerd. Waar nodig of gewenst worden enquêtecijfers met leerlingen besproken. Met de uitkomsten wordt o.a. scholing en schoolbeleid aan- en toegepast.

NB: vmbo (groene grafiek) toont de resultaten van de onderbouw en vmbo-(g)t (blauwe grafiek) geeft de resultaten van de bovenbouw weer.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Yuverta mavo Aalsmeer hanteert leefregels, heeft een sanctiebeleid en pestprotocol. Onze school wordt door zowel leerlingen als ouders ervaren als een veilige school waar duidelijke regels gelden. Met name in leerjaar 1 wordt tijdens de mentorles relatief veel aandacht besteed aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettig en veilig leef- en leerklimaat.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders geven ons het rapportcijfer 7,2. Dit is ruim voldoende, maar ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Dit resultaat wordt o.a. met de ouderraad besproken. Met elkaar kijken we wat nodig is om deze beoordeling te verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven