Yuverta mavo Aalsmeer

1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer

  • Leerlingen van de businessklas bezoeken de Coca Cola fabriek.
  • Talentenjacht voor alle leerlingen.
  • Schoolfoto van Yuverta mavo Aalsmeer
  • Mini ondernemingen die door de businessklas zijn opgericht.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom onderbouw ligt boven het landelijk door de uitstroom leerlingen naar het HWC als gevolg van het opstroomtraject. Tussen de 10-15% van het 2e leerjaar maakt de overstap van Vmbo-t 2 naar Havo 3. De doorstroom bovenbouw ligt rond het landelijk gemiddelde. Zowel onder- als bovenbouw presteert boven de Inspectienorm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage ligt iets onder het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

SE = School Examen, CE = Centraal Examen

Westplas Mavo scoort met het centraal examen voor de meeste vakken rond het landelijk gemiddelde. Het verschil tussen centraal examen en schoolexamen is voor de meeste vakken binnen de bandbreedte. In de gemiddelde examencijfers is een lichte stijging zichtbaar.
De examencijfers op Westplas Mavo zijn conform de door de inspectie gestelde eisen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Samen met de leerlingen die in leerjaar 2 al naar Havo 3 gaan, gaat uiteindelijk ongeveer 20% van de geslaagden uitstromen naar de Havo. Van de overige leerlingen gaan de meesten naar een MBO opleiding in de regio.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 maart 2012 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de school. Er is onder andere gekeken naar 
  • leerstofaanbod
  • onderwijstijd
  • leerlingenzorg
  • schoolklimaat
Uit dit onderzoek volgt het oordeel 'Basistoezicht'. Dit betekent dat er geen tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving.

Terug naar boven