Yuverta mavo Aalsmeer

1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer

  • Leerlingen van de businessklas bezoeken de Coca Cola fabriek.
  • Talentenjacht voor alle leerlingen.
  • Schoolfoto van Yuverta mavo Aalsmeer
  • Mini ondernemingen die door de businessklas zijn opgericht.

Profielkeuze

Toelichting van de school


Westplas Mavo biedt één leerweg aan: de theoretische leerweg (Mavo). 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Yuverta mavo Aalsmeer is een Coördinator Onderwijs Ondersteuning en een Team Interne Ondersteuning (TIO) / Zorg Advies Team (ZAT) aanwezig.

De Coördinator Onderwijs Ondersteuning is verantwoordelijk voor de ondersteuning binnen de school. Zij onderhoudt contacten met externen, zoals ambulant begeleiders, leerplicht, schoolarts en onderwijshulpverleners.

Team Interne Ondersteuning (TIO): Dit team bestaat uit de Coördinator Onderwijs Ondersteuning, begeleider passend onderwijs, leerjaarbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, coördinator zij-instromer en de schoolleider.

Zorg Advies Team (ZAT): Dit team bestaat uit o.a. de Coördinator Onderwijs Ondersteuning, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Op inbreng van de school en de Coördinator Onderwijs Ondersteuning bespreekt en adviseert het ZAT de school.

Zorgplan: Het zorgplan van Yuverta mavo is bijgevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven