De Ichthus

Zwarteweg 74 8017 AZ Zwolle

Schoolfoto van De Ichthus

In het kort

Toelichting van de school

De Ichthus: Samen, in synergie, groeien in een wereld vol talenten!

Welkom bij De Ichthus in Zwolle-Zuid, een christelijke basisschool met een open, positieve en veilige sfeer. Bij ons wordt ieder kind gekend in wie hij of zij is. We leren van elkaar, met de bijbel als basis. Dat alle kinderen zichzelf goed leren kennen en zelfvertrouwen ontwikkelen, dat vinden wij belangrijk. Juist het verschil omarmen we hierbij: ieder kind is anders, en dat is nu net zijn of haar kracht.

‘Als je jezelf goed kent, weet je ook wat je nodig hebt om samen met anderen te werken en te leren.’

Bij ons op school leren kinderen dagelijks alles over rekenen, lezen, taal en spelling. Dit gebeurt op verschillende niveaus. De verbinding van de kinderen én hun ouders met de leerkrachten en de verbinding met de wereld om ons heen vinden we belangrijk. Daarom werken we thematisch aan wereldoriënterende vakken met het International Primary Curriculum (IPC). 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling voortdurend te ondersteunen en te stimuleren gebruiken we de taal van de zeven gewoonten van Stephen Covey. Dit is het programma dat we ‘The Leader in Me’ noemen. Kinderen leren zichzelf en de andere kinderen kennen, en ontdekken hun eigen talenten. Hiermee ontwikkelen ze persoonlijke vaardigheden die van waarde blijven in de toekomst en de wereld buiten de school.

‘In verbondenheid met elkaar leren we en ontstaat er synergie!’

De Ichthus geeft onderwijs aan ongeveer 400 kinderen en bij ons werken zo’n veertig medewerkers. Wij zijn onderdeel van De Vivente-groep. De Vivente-groep verzorgt krachtig onderwijs in een krachtige omgeving en bestaat uit vijftien basisscholen met verschillende onderwijsconcepten. Bent u op zoek naar een school voor uw kind en heeft u belangstelling voor De Ichthus? U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding. Neem dan contact op met de school voor een afspraak via 038-4602056 of ichthus@vivente.nu.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend en eigentijds
  • Eigenaar van het leerproces
  • Talenten ontdekken/gebruiken
  • In verbinding met de ander
  • Zelf keuzes leren maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Op basisschool De Ichthus biedt Partou voorschoolse en buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De voor- en naschoolse opvang is deels gevestigd in het BSO-gebouw op het schoolplein en deels in het schoolgebouw van De Ichthus. Hierdoor zijn kinderen ook buiten schooltijd in een vertrouwde omgeving. Partou is de plek waar u en uw kind altijd welkom zijn. Waar u kunt rekenen op goede zorg in een warme, liefdevolle omgeving met persoonlijke aandacht voor ieder kind. Bij Partou is elke dag wel iets bijzonders te beleven. Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen, zodat ze spelenderwijs de wereld leren ontdekken. Wij zien BSO als vrije tijd en geven de kinderen daarom veel keuzevrijheid om hun tijd te besteden zoals zij graag willen. Elke dag is er keuze uit diverse activiteiten. Voor meer informatie kunt u terecht op de site of bel de klantenservice op telefoonnummer 088-2357500. U bent natuurlijk altijd welkom voor een rondleiding. BSO Zwarteweg • 038-4600388 Sylvia Peper – vestigingsmanager www.partou.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven