De Ichthus

Zwarteweg 74 8017 AZ Zwolle

Schoolfoto van De Ichthus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek leert ons dat: 

- Leerlingen gaan met plezier naar school;

- Leerlingen zijn tevreden over de hulp en ondersteuning door de leerkrachten;

- Leerlingen zijn minder tevreden, maar zeker niet ontevreden, over hun groep. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op basis van de uitslag van deze ouderenquête, komen wij tot de volgende conclusies:

-        Kinderen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig;

-        De ouders ervaren vakbekwame leerkrachten;

-        Er ligt nog een uitdaging als het gaat om meer in te gaan op individuele leerlingen;

-        In de communicatie naar ouders gaan we nog beter inspelen op de informatiebehoefte van ouders.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven