Basisschool Oranje Nassau

Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam

  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Basisschool Oranje Nassau

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Begin 2023 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder onze ouders. Hieronder vindt u de scores op de verschillende onderdelen.

Voor minimaal vereiste betrouwbaarheid zijn 53 respondenten nodig. Het tevredenheidsonderzoek is echter ingevuld door maar 30 ouders waardoor de school niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid voldoet.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven